Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online.

Cel projektu dotyczył opracowania innowacyjnych metod i iskrobezpiecznego systemu sejsmicznego INGEO, przeznaczonego do oceny zagrożenia tąpaniami, o cechach, których nie posiadają dotychczas stosowane systemy.


Numer umowy : PBS2/B2/8/2013 / Akronim : INGEO


A stool with a book on top
A skateboard
A book on a table

Każdy nowy projekt jest wyzwaniem do stworzenia czegoś unikalnego.


Zadanie w projekcie


Design essentials on a white background

Zadanie 1

Opracowanie teoretycznego modelu rozwiązywanego zagadnienia oceny zagrożenia oraz metodyki badań
A pot of tea and a smartphone on a table

Zadanie 2

Opracowanie koncepcji i założeń funkcjonalnych innowacyjnego systemu
A coup of coffee on a table with two chairs

Zadanie 3

Opracowanie i wykonanie modelu systemu