Cel

Opis celu projektu
Celem projektu było opracowanie innowacyjnych metod i iskrobezpiecznego systemu sejsmicznego INGEO, przeznaczonego do oceny zagrożenia tąpaniami, o cechach, których nie posiadają dotychczas stosowane systemy. System umożliwia jednoczesne stosowanie wielu różnych uzupełniających się metod badawczych do rozpoznania stanu górotworu.
Zapewnia: szerokie pasmo rejestrowanych częstotliwości drgań w zakresie od 0,1 – 1000 Hz, cyfrową odporną na zakłócenia transmisję sygnałów na dużą odległość z dużą dynamiką, centralne iskrobezpieczne z powierzchni lub lokalne zasilanie części dołowej z transmisją do 3 składowych sygnału czujnika drgań z wykorzystaniem do tego celu jednej pary teletechnicznej w każdym kanale. System zapewnia również możliwość cyfrowej transmisji rejestrowanych sygnałów sejsmicznych i innych (naprężenia i deformacje) w szybie i po szkieletowych magistralach kopalnianych z wykorzystaniem cyfrowej transmisji światłowodowej i lokalnych dołowych iskrobezpiecznych koncentratorów pomiarowych.
Koncentratory wyposażone są w lokalne iskrobezpieczne zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym (11godzinnym). Koncentratory połączone są z trójskładowymi czujnikami drgań w rejonie wyrobisk za pośrednictwem dotychczas stosowanej iskrobezpiecznej przewodowej transmisji DTSS i nadajników NSGA (z zachowaniem odległości dla czujników sejsmicznych do 5 km a dla czujników sejsmoakustycznych do 2,5 km) System INGEO łączy w sobie funkcje dotychczas stosowanych systemów ARAMIS M/E i ARES-5/E (eliminując stosowaną dotychczas w systemie ARES-5/E prądową transmisję analogową.
Dotychczasowe funkcje systemów w nowym systemie zostały rozszerzone o możliwość prowadzenia zdalnie prawie ciągłej prędkościowej tomografii aktywnej wybranego rejonu np. ściany z wykorzystaniem sterowanych zdalnie przez system iskrobezpiecznych wzbudników drgań. Oprócz stosowanych dotychczas w obu starych systemach geofonów rejestrujących w paśmie sejsmoakustycznym, niskoczęstotliwościowych i sejsmometrów zestaw stosowanych w systemie INGEO czujników pomiarowych rozszerzony został o geofony, precyzyjne czujniki GPS monitorujące deformacje na powierzchni i czujniki do pomiaru siły w celu oceny bezwzględnych wartości naprężeń.

Ponadto system INGEO wyposażono czujniki zmian ciśnienia zapewniające ich szybką rejestrację w celu dotatkowego umożliwienia określenia przybliżonej lokalizacji miejsca wybuchu metanu w rejonie ściany. System zapewnia wielometodyczną i w związku z tym bardziej wiarygodną ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w oparciu o:

-   metodę ciągłej tomografii aktywnej i uzupełniająco pasywnej,
- rozszerzoną i zmodyfikowaną w stosunku do dotychczas stosowanych probabilistyczną analizę procesu pękania górotworu,
- ciągłą rejestrację zmian stanu naprężeń za pomocą czujników tensometrycznych,
- skojarzenie pomiarów geofizycznych i geodezyjnych dla celów prowadzenia w czasie rzeczywistym analizy zagrożeń związanych z deformacjami oraz wstrząsami.