Konsorcjum

Skład konsorcjum realizującego projekt
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
lider konsorcjum

Centrum Transferu Technologii EMAG w Katowicach - członek konsorcjum
członek konsorcjum