Potencjał

Opis potencjału aplikacyjnego wyników projektu
Zasadniczą niedogodnością stosowanych dotychczas systemów, potencjalnie ograniczającą ich sprzedaż w przyszłości, jest centralne iskrobezpieczne zasilanie części dołowej z powierzchni, z czym wiąże się konieczność stosowania dużej liczby linii teletechnicznych.

Rozwój transmisji światłowodowej ogranicza liczbę stosowanych drogich linii miedzianych głównie w szybach i magistralnych linach szkieletowych teletransmisji kopalnianej. Integracja systemów sejsmoakustycznych i sejsmicznych z jednoczesnym wyeliminowaniem transmisji analogowej stosowanej w systemach sejsmoakustycznych zwiększa niezawodność transmisji oraz powoduje unifikację sprzętu i oprogramowania.

Nowe oczekiwane funkcje związane z przetwarzaniem zmierzają głównie do poszukiwania miejsc koncentracji naprężeń i ewentualnych niejednorodności górotworu (poszukiwanie miejsc potencjalnie zagrożonych wyrzutami metanu) w rejonie ściany i chodników przygotowawczych oraz oceny zagrożenia wystąpienia wstrząsów wysokoenergetycznych z wykorzystaniem śledzenia procesu pękania, deformacji wyrobisk i powierzchni nad wyrobiskami.