Publikacje

Spis publikacji, patentów, konferencji i innych form rozpowszechnienia projektu

Zgłoszenia patentowe

 • 1)
  PCT/PL2014/000124, 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Gołąbek, „Sposób i układ do pomiaru względnych zmian koncentracji naprężeń przed frontem ściany wydobywczej”, Polska, Rosja, Ukraina, ChRL, ITI EMAG
 • 2)
  P.409987, 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Gołąbek, „Sposób i układ do pomiaru względnych zmian koncentracji naprężeń przed frontem ściany wydobywczej”, Polska, ITI EMAG
 • 3)
  RU.2015101765 z dnia 21.01.2015, okres ochrony od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Gołąbek, Способ и схема для измерения относительных изменений концентрации напряжений впереди фронта очистной лавы, Rosja, ITI EMAG
 • 4)
  UA a 2015 011086 z dnia 20.02.2015, okres ochrony od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Gołąbek, Спосіб та схема для вимірювання відносних змін концентрації напружень попереду фронту очисної лави, Ukraina, ITI EMAG
 • 5)
  CN 201480002445.1 z dnia 19.03.2015, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Gołąbek, okres ochrony od 30.10.2014 用于测量在长壁前方的应力集中的相对变化的方法和系统, ChRL, ITI EMAG)
 • 6)
  RU 2015107723 z dnia 05.03.2015 okres ochrony od 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, Способ и схема для синхронизации сейсмических и сейсмоакустических измерительных сетей, особенно шахтных искробезопасных сетей, Rosja, ITI EMAG
 • 7)
  UA a 2015 02448 z dnia 18.03.2015 okres ochrony od 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, Спосіб та схема для синхронізації сейсмоакустические сейсмічних мереж вимірювання, і насамперед видобуток мережі іскробезпечний, Ukraina, ITI EMAG
 • 8)
  CN 201480002458.9 z dnia 20.03.2015 okres ochrony od 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, 用于地震和震声测量网络(尤其是本质安全的矿场网络)的同步的方法及系统, ChRL, ITI EMAG
 • 9)
  PCT/PL2014/000138, 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Dworak Marek, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, „Sposób i układ do synchronizacji sejsmicznych i sejsmoakustycznych sieci pomiarowych, zwłaszcza kopalnianych sieci iskrobezpiecznych”, Polska, Rosja, Ukraina, ChRL, ITI EMAG
 • 10)
  P.410177, 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Dworak Marek, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, „Sposób i układ do synchronizacji sejsmicznych i sejsmoakustycznych sieci pomiarowych, zwłaszcza kopalnianych sieci iskrobezpiecznych”, Polska, ITI EMAG
 • 11)
  P.409990 z dnia 30.10.2014 okres ochrony od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, „Sposób i system do oceny wystąpienia zagrożenia wstrząsami wysokoenergetycznymi generowanymi eksploatacją podziemną”, Polska, ITI EMAG
 • 12)
  PCT PCT/PL2014/000130, WO/2014/209141, publ. 31.12.2014 czas zgłoszenia od 13.11.2014 okres ochrony od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Method and system for assessing a risk of high-energy earth bursts generated by underground mining”, Polska, Rosja, Ukraina, ChRL, Australia, RPA, ITI EMAG
 • 13)
  RU 2015101762, data zgłoszenia 21.01.2015 ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Способ и система для оценки возникновения опасности высокоэнергетических толчков, вызываемых подземными разработками, Rosja, ITI EMAG
 • 14)
  UA a 201501089 data zgłoszenia 10.02.2015, ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Спосіб та система для оцінки виникнення небезпеки високоенергетичних поштовхів, що викликаються підземною розробкою”, Ukraina, ITI EMAG
 • 15)
  CN 20140002452.1, data zgłoszenia 19.03.2015, ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, 用于评估由地下采矿产生的高能大地突裂风险的方法及系统, ChRL, ITI EMAG
 • 16)
  AU 2014299418, data zgłoszenia 31.12.2014, ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Method and system for assessing a risk of high-energy earth bursts generated by underground mining”, Australia, ITI EMAG
 • 17)
  RPA 2015/00700, data zgłoszenia 30.01.2015, ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Method and system for assessing a risk of high-energy earth bursts generated by underground mining”, RPA, ITI EMAG

Uzyskane patenty

 • 1)
  P.410177, 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Dworak Marek, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, „Sposób i układ do synchronizacji sejsmicznych i sejsmoakustycznych sieci pomiarowych, zwłaszcza kopalnianych sieci iskrobezpiecznych”, Polska. Decyzja UP RP z dnia 19.11.2016
 • 2)
  RU.2015101765 z dnia 21.01.2015, okres ochrony od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Gołąbek, Способ и схема для измерения относительных изменений концентрации напряжений впереди фронта очистной лавы, Rosja, ITI EMAG, Decyzja ROSPATENT z dnia 22.09.2016
 • 3)
  RU 2015107723 z dnia 05.03.2015, okres ochrony od 19.11.2014, Zbigniew Isakow, Marek Dworak, Adam Augustyniak, Przemysław Sierodzki, Janusz Koza, Способ и схема для синхронизации сейсмических и сейсмоакустических измерительных сетей, особенно шахтных искробезопасных сетей, Rosja, ITI EMAG, Decyzja ROSPATENT z dnia 30.03.2016
 • 4)
  RU 2015101762, data zgłoszenia 21.01.2015 ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Способ и система для оценки возникновения опасности высокоэнергетических толчков, вызываемых подземными разработками. Rosja. Decyzja ROSPATENT z dnia 30.03.2016
 • 5)
  RPA 2015/00700, data zgłoszenia 30.01.2015, ochrona od 30.10.2014, Zbigniew Isakow, Jacek Juzwa, Wiesław Piwowarski, Grażyna Dzik, “Method and system for assessing a risk of high-energy earth bursts generated by underground minig”, RPA. Decyzja Companies and Intellectual Property Commission z dnia 09.06.2016

Konferencje i seminaria

Konferencja CCRI w Pekinie, wrzesień 2014

Poszukując potencjalnych odbiorców skomercjalizowanego wyniku projektu INGEO we wrześniu 2014 roku realizatorzy projektu uczestniczyli w obustronnej wymianie doświadczeń pomiędzy Centralnym Instytutem Badawczym Węgla CCRI i ITI EMAG w zakresie metodyki i narzędzi umożliwiających monitoring i predykcję zagrożeń sejsmicznych oraz minimalizację skutków ich występowania. Przedstawiciele ITI EMAG realizatorzy projektu INGEO (na zaproszenie i koszt organizatora) wzięli udział w jubileuszowej konferencji w Pekinie zorganizowanej przez CCRI pt. „Bezpieczna i efektywna eksploatacja węgla kamiennego w zakładach górniczych w CHRL”, podczas której wygłoszono wspólną prezentację ITI EMAG i CCRI, w której przedstawiono formy działalności instytutów i potrzeby oraz perspektywy rozwoju systemów do oceny zagrożenia tąpaniami. Podkreślano konieczność zapewniania w systemach szerokiego pasma rejestrowanych częstotliwości sygnałów oraz sieciowej transmisji danych z wykorzystaniem mediów przewodowych (lokalnie) i światłowodów (globalnie). Zwracano również uwagę na konieczność zapewnienia precyzyjnej synchronizacji podstawy czasu rejestracji w rozległych sieciach pomiarowych. Biorąc pod uwagę, że realizatorzy projektu: CTT EMAG jako wykorzystujący licencję na sprzedawane w CHRL systemy sejsmoakustyczne ARES i sejsmiczne ARAMIS, i ITI EMAG jako dostawca licencji, mają dostęp do szerokiego rynku chińskiego (40 pracujących tam obecnie systemów) sondowano zainteresowanie tamtego rynku opracowywanym nowym wyrobem systemem INGEO.
Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez CCRI w Pekinie
Kolejno na zdjęciach: rozmowy w CCRI, uczestnicy konferencji na sali, stół prezydialny konferencji, slajd wspólnej prezentacji

Konferencja IQRF Alliance w Warszawie, 19 października 2016

Podczas realizacji projektu pracownicy lidera projektu ITI EMAG uczestniczyli 19 października 2016 roku w pierwszej konferencji zorganizowanej w Warszawie (w hotelu Soundgarden przy ulicy Żwirki i Wigury 18) przez czeską firmę IQRF Alliance na temat rozwijającej się technologii transmisji radiowej, dla której elementy produkuje ta firma. Konferencja poświęcona była prezentacji praktycznych zastosowań elementów tej firmy przez różnych użytkowników na świecie i wymianie doświadczeń w ich stosowaniu.
Zaproszenie, program oraz uczestnicy konferencji
Przedstawiono tam prezentację i wygłoszono referat pt. ”Bezprzewodowa sieć mesh IQRF w systemie oceny zagrożeń tąpaniami INGEO”, w którym opisano budowę i działanie części radiowej systemu INGEO w zastosowaniu do kontroli stanu naprężeń górotworu, deformacji chodników przyścianowych i kontroli położenia kombajnu w ścianie wydobywczej. Referat opracował mgr inż. Przemysław Sierodzki a wygłosił go mgr inż. Adam Augustyniak.
Prezentacja referatu pt. ”Bezprzewodowa sieć mesh IQRF w systemie oceny zagrożeń tąpaniami INGEO”

Szkolenie Służb Łączności i Geofizyki dla Zakładów Górniczych w Ustroniu Jaszowcu, 27 - 28 października 2016

W związku z organizacją w dniach 27-28 10 2016 (w DW GLOBUS w Ustroniu Jaszowcu przy ul. Turystycznej 6) przez Centrum Edukacji GAWOS Sp. z o.o. Szkolenia Służb Łączności i Geofizyki w Zakładach Górniczych, w których uczestniczą wiodący specjaliści z kopalń węgla kamiennego i zakładów górniczych rud miedzi przeprowadzono intensywną akcję promocyjną opracowanego w ramach projektu systemu INGEO. Zakres zagadnień jaki obejmowało szkolenie przedstawia prezentowany poniżej jego program.
Kierownik projektu w ITI EMAG dr inż. Zbigniew Isakow przygotował prezentację i wygłosił referat pt. „System INGEO do oceny zagrożenia tąpaniami”, który wywołał duże zainteresowanie uczestników i ożywioną dyskusję, ponieważ prace wykonane w ramach projektu umożliwiły opracowanie nowoczesnych metod oceny zagrożenia tąpaniami oraz ich implementację w opracowanym szerokopasmowym systemie pomiarowym. Podkreślano, że system INGEO po komercjalizacji umożliwi stosowanie wzajemnie się uzupełniających metod sejsmicznej tomografii pasywnej i aktywnej oraz metody hazardu sejsmicznego, co w połączeniu z innymi uzupełniającymi metodami do oceny zmian naprężenia INGEO górotworu oraz jego deformacji zapewni kompleksową ocenę zagrożeń w rejonie ściany wydobywczej. Uznano że opracowany system ma potencjalne szanse na szerokie rozpowszechnienie w kraju i za granicą. Potwierdzeniem prezentowanych nowatorskich rozwiązań zastosowanych w systemie INGEO są zgłoszenia kilku wniosków patentowych w polskim i zagranicznych urzędach patentowych, z których uzyskano już kilka patentów (2 w Rosji i 1 w Polsce).
W szkoleniu uczestniczyło wg zgłoszeń potwierdzonych listą obecności 51 specjalistów zajmujących się tematyką łączności i geofizyki górniczej. Listę uczestników szkolenia zamieszczono poniżej.
Lista uczestników szkolenia

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości w Lublinie, 27 - 28 października 2016

W dniach 27-28 października 2016 r. w Lublinie odbył się IV Polski Kongres Przedsiębiorczości. Uczestnikiem kongresu była mgr inż. Anna Kubańska (prezes zarządu spółki CTT EMAG). Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. zostało nagrodzone Polską Nagrodą Innowacyjności 2016 za działalność innowacyjną, w tym za realizację projektu pt. „Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online” o akronimie INGEO dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań stosowanych PBS. Uzyskanie nagrody poprzedziła nominacja do konkursu ogłoszona w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 20-23 maja 2016 roku, w którym zamieszczono artykuł na temat systemu INGEO.
Statuetkę odebrano w pierwszy dzień kongresu. Podczas odbioru nagrody wygłoszony został komunikat na temat prowadzonej działalności oraz wyżej wymienionego projektu.
Statuetka Polska Nagroda Innowacyjności 2016 przyznana Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. za system INGEO
Podczas kongresu na panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Innowacje w praktyce” były poruszane między innymi następujące tematy:
 • Innowacje a patenty,
 • Funkcjonowanie działu R&D w MŚP,
 • Finansowanie działań innowacyjnych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes.
Moderatorem dyskusji był dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Prelegenci w osobach:
 • mgr inż. Anna Kubańska – Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kleta – Prezes Zarządu Kadet Sp. z o.o.,
 • prof. dr hab. inż. Witold Pleskacz – Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Różanowski – Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
zaprezentowali swoje doświadczenia związane z funkcjonowaniem sektorów nauka-biznes oraz efekty ich współdziałania na przykładach realizowanych projektów.
Anna Kubańska (CTT EMAG) przedstawiła prezentację „Innowacyjność – klucz do sukcesu przedsiębiorców”, w której pokazała drogę „od pomysłu do przemysłu”. Przykładem praktycznej, codziennej współpracy świata nauki i biznesu jest właśnie realizacja projektu o akronimie INGEO. W swoim wystąpieniu zaprezentowała funkcjonalność systemu INGEO, jego budowę oraz poszczególne elementy i moduły pomiarowe. Na slajdach przedstawiono zdjęcia i budowę elementów wraz z parametrami technicznymi. Opracowane w ramach projektu elementy systemu uzyskały stosowne certyfikaty umożliwiające przeprowadzenie badań ruchowych w kopalni węgla kamiennego.
Następnie prelegenci przeprowadzili dyskusję na tematy związane z możliwościami poprawy i doskonalenia współpracy nauki i biznesu w celu osiągnięcia efektu synergii.

Konferencja podsumowująca projekt INGEO w ITI EMAG w Katowicach, 30 listopada 2016

Na zakończenie realizacji projektu INGEO w dniu 30.11.2016 w ITI EMAG (w siedzibie ITI EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31) zorganizowano konferencję naukową pt.” System INGEO: Innowacyjne metody i system INGEO do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online” promującą rezultaty projektu, podczas której wygłoszono 9 referatów. Poniżej przedstawiono przygotowane materiały i i informacje związane z organizacją i tematyką konferencji.
Zaproszenie na konferencję pt. „System INGEO: Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online”
Strona tytułowa materiałów konferencyjnych
Komitety programowy i organizacyjny konferencji
Program konferencji pt. „System INGEO: Innowacyjne metody i system INGEO do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online” przedstawiono poniżej.
Program konferencji
Uczestnicy konferencji „System INGEO: Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online”
Wykładowcy konferencji pt. „System INGEO: Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online”
W czasie konferencji prezentowano opracowany i przebadany w ramach projektu system INGEO, jego oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania (działające z wykorzystaniem różnych metod tomografii) oraz wyniki jego stosowania. Dyskutowano na temat możliwości szybkiej komercjalizacji systemu INGEO i możliwych jego zastosowań. W konferencji uczestniczyło 48 specjalistów z sześciu jednostek naukowych (Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Instytut Technik Innowacyjnych ITI EMAG, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ITWL Warszawa, Instytut Nafty i Gazu INiG Kraków, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią IGSMiE PAN, Politechnika Krakowska) i z wielu przedsiębiorstw (kopalnie, spółki z o.o. itp.).